Kopalnia wapienia jurajskiego w Sobkowie

Sobków gm. Sobków, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie. Jura górna.
Nie widać warstw z krzemieniami. Znaleziony jeden okaz - paskowany ... kreskowany ... bez przejścia tonalnego jak w klasycznych krzemieniach pasiastych. Warstwy krzemieni mogą znajdować się nisko i przysypane są gruzem wapiennym tworzącym skarpę. Wymagana ponowna weryfikacja.

fotografia: 
Teksty na temat krzemieni pochodzą z artykułu: Paweł Król, Zdzisław M. Migaszewski Rodzaje, występowanie i geneza krzemieni. Zarys Problematyki. [w]: "Historia krzemienia", Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2009. Serdeczne podziękowania dla prof. dr hab, Zdzisława Migaszewskiego, prof. dr hab. Agnieszki Gałuszki z Instytutu Chemii UJK w Kielcach, Artura Jedynaka i Kamila Kaptura z Krzemionek, Jana Chałupczaka z Sandomierza i Arkadiusza Giemzy z Miedzianki