Krzemień pasiasty w Instytucie Polskim w Pradze

Województwo Świętokrzyskie we współpracy z Muzeum Narodowym w Kielcach i Muzeum Archeologicznym i Rezerwatem „Krzemionki” (Oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św. ) oraz wspólnie z Instytutem Polskim w Pradze przygotowało wystawę krzemienia pasiastego pn. „Świętokrzyski diament”. 24.06.2014-05.09.2014 (Instytut Polski w Pradze, Male nemesti 1).

fotografia: 
Teksty na temat krzemieni pochodzą z artykułu: Paweł Król, Zdzisław M. Migaszewski Rodzaje, występowanie i geneza krzemieni. Zarys Problematyki. [w]: "Historia krzemienia", Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2009. Serdeczne podziękowania dla prof. dr hab, Zdzisława Migaszewskiego, prof. dr hab. Agnieszki Gałuszki z Instytutu Chemii UJK w Kielcach, Artura Jedynaka i Kamila Kaptura z Krzemionek, Jana Chałupczaka z Sandomierza i Arkadiusza Giemzy z Miedzianki