Z archiwum Jerzego Fijałkowskiego

Geolog Jerzy Fijałkowski z Kielc był wielkim miłośnikiem regionu i pasjonatem, który pozostawił po sobie olbrzymią kolekcję geologiczną, dokumentację badawczą i unikatowe archiwum fotograficzne. Materiały te zostały przekazane do zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach w 2007 r. Jerzy Fijałkowski w latach 1979-1983 prowadził rozpoznanie złóż krzemieni ozdobnych na Kielecczyźnie. Poniżej kilkanaście zdjęć ze zbiorów Działu Historii Naturalnej Muzeum Narodowego w Kielcach (opisy w "dymkach", bez numerów inwentarzowych).
Polecam lekturę: Jerzy Fijałkowski, Marcin Kolasa, Paweł Król Rodziny kieleckie. Fijałkowscy. MHKi, MNKi, Kielce 2010
fotografia: 
Teksty na temat krzemieni pochodzą z artykułu: Paweł Król, Zdzisław M. Migaszewski Rodzaje, występowanie i geneza krzemieni. Zarys Problematyki. [w]: "Historia krzemienia", Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2009. Serdeczne podziękowania dla prof. dr hab, Zdzisława Migaszewskiego, prof. dr hab. Agnieszki Gałuszki z Instytutu Chemii UJK w Kielcach, Artura Jedynaka i Kamila Kaptura z Krzemionek, Jana Chałupczaka z Sandomierza i Arkadiusza Giemzy z Miedzianki